Airman solüsyonların saklanma ve kullanımında iklim/sıcaklık şartları var mıdır?

Hava sıcaklık olarak  -20 / + 60 derecede saklanabilir ve iş görür.